> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Materijali za sjednice > Materijali za 13. sjednicu

Materijali za 13. sjednicu
 


                     ( "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 1/2019)

Program javnih potreba u djelatnosti srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja u 2019. godini 
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona