PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Natječaji

Natječaji

Javni natječaj za prijam službenika u službuJavni natječaj objavljen u NN broj 63/2024 dana 24. svibnja 2024. godine

Rok za podnošenje prijave je zaključno sa 01. lipnja 2024. godine
 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Javni poziv za prodaju nekretnina


Obavještavaju se potencijalni ponuditelji da je izvršena prodaja slijedećih nekretnina označenih kao:

- k.č.br. 553/7 k.o. Trnovec ORANICA  Poduzetnička  sa 1487 m2
- k.č.br. 1829 k.o. Šemovec POREDJE-SMETIŠTE sa 3803 m2
- suvlasnički dio ½ k.č.br. 2085 k.o. Šemovec KUĆA, DVOR I ORANICA ZAMLAKA sa 3159 m2
 
(objavljeno u Varaždinskim vijestima 25.10.2022. godine/Broj 4060
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top