> Početna > Opći akti > Programi > Programi javnih potreba u 2018. godini

Programi javnih potreba u 2018. godini


Program građenja i opremanja Općine za 2018. godinu
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 25/2018)

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 17/2018)

("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 17/2018)

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 17/2018)

("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 17/2018)


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 90/2017

Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2018. godini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona