PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Ostalo > Strateški dokumenti

Strateški dokumenti
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na prijedlog Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin, na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, donijelo je Odluku o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i  Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).
Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. i Akcijski plan Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. – 2027. godine javno su dostupni na

https://varazdin.hr/strategija-razvoja-urbanog-podrucja-varazdin-razdoblje-2021-2027-srup-varazdin/

 
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top