PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Natječaji

Natječaji

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine


(objavljeno dana 30. kolovoza 2023.)Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka ulica 76 u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Trnovec Bartolovečki odnosno do 15. srpnja 2023. godine.

 
 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti kao mjere za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti kao mjere za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Javni poziv za prodaju nekretnina


Obavještavaju se potencijalni ponuditelji da je izvršena prodaja slijedećih nekretnina označenih kao:

- k.č.br. 553/7 k.o. Trnovec ORANICA  Poduzetnička  sa 1487 m2
- k.č.br. 1829 k.o. Šemovec POREDJE-SMETIŠTE sa 3803 m2
- suvlasnički dio ½ k.č.br. 2085 k.o. Šemovec KUĆA, DVOR I ORANICA ZAMLAKA sa 3159 m2
 
(objavljeno u Varaždinskim vijestima 25.10.2022. godine/Broj 4060
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top